reforef.ru 1

MИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРОЈЕКТИ
ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ 

 

 

Назив пројекта

Програм

Вредност

Подршка Министарству унутрашњих послова

Европска Комисија/

CARDS 2003

12.000.000 евра


Подршка Министарству унутрашњих послова

Европска Комисија/

CARDS 2004

2.300.000 евра

Програм унапређења капацитета Комисије за граничне прелазе и рехабилитација граничних прелаза

Европска Комисија/

CARDS 2004

6.000.000 евра


Унутрашњи послови – Јачање капацитета агенција за спровођење закона

Европска Комисија/

CARDS 2005

11.300.000 евра

Реформа правосуђа и контрола пограничног подручја 2

Европска Комисија/

CARDS

2006

5.500.000 евра

Интегрисано управљање границом (ИБМ)


ЦАРДС 2006 (Међусекторски/ МУП, МПТ, МФИН)

1.500.000 евра

Интегрисано погранично управљање

Европска Комисија/

CARDS 2006

6.000.000 евра

 

 


Назив пројекта

Донатор/год.

Врста/вредност


Програм подршке - обука регионалне полиције

Канада/2001

325.450 евра


Тренери за обуку цивилне полиције

Канада/2001

351.486 евра

Опрема за криминалистичку и пограничну полицију

Немачка/2001

1.000.000 евра

Реформе и подршка сектору унутрашњих послова

Швајцарска/2001

1.038.694 евра

Обука и опремање југословенске полиције

Немачка/2002

400.000 евра

Реформа полиције у Србији

Италија/2002

50.000 евра

Подршка активностима у борби против трговине људима у региону Балкана

Италија/2002

520.000 евра

Подршка кроз ОЕБС - реформа полиције 2001

Холандија/2002

300.000 евра

Пилот пројекат реформе полиције (техничка помоћ и опрема за Бачку Паланку)

Норвешка/2002

725.400 евра

Полиција; део регионалне студије изводљивости

Шведска/2002

27.103 евра

Изградња капацитета Министарства унутрашњих послова COCOP


Француска/2003

50.000 евра

Обука и опремање српске полиције

Немачка/2003

263.500 евра

Оснивање службе за програмско управљање имиграцијом

Италија/2003

1.286.278 евра

Пилот пројекат реформе полиције (техничка помоћ и опрема за Нови Сад)

Норвешка/2003

725.397 евра

Изградња капацитета Министарства унутрашњих послова

Шведска/2003

44.007 евра

Рад полиције заснован на безбедности грађана

Велика Британија/2003

594.909 евра

Донација за доградњу поткровља Више школе унутрашњих послова у Земуну

Швајцарска/2004

174.095 евра

Подршка владавини права и стварање услова за квалитетно вођење судских поступака и истрага лица места у Србији

Шведска/2004

1.357.357 евра

Рад полиције заснован на безбедности грађана

Велика Британија/2004

594.909 евра

Возила за Национални централни биро Интерпол


Немачка/2004

35.000 евра

Подршка полицији - лабораторија за ДНК анализу

Шпанија/2004

У новцу / 135.000 евра

Регион Абруззо - сарадња по питању успостављања мреже за надзор Блутонгуе на подручју западног Балкана

Италија/2004

98.000 евра

Путничко возило, камион, изградња специјалног возила за обављање послова обсервације

Немачка/2004

59.980 евра

Додатна Норвешка помоћ 2004 - одбрана

Норвешка/2004

2.550.000 евра

Пројекат побољшања информација у управљању (МИИП)

Норвешка/2004

1.688.630 евра

Рад полиције заснован на безбедности грађана

Велика Британија/2005

594.909 евра

Возила за пограничну полицију СУП у Суботици

Немачка/2005

94.809 евра

Машина за прање под високим притиском на топлу и хладну воду WАП АЛТО НЕПТУН 5-42 за потребе МУП РС

Немачка/2005

2.558 евра


Инфоматичка опрема за потребе МУП РС

Немачка/2005

28.373 евра

Контрола лаког наоружања у Србији и Црној Гори

УНДП/2005

508.786 ЕУР

Криминалистичко обавештајни послови ИИ

Шведска/2005

2.620.802 евра

Опремање акустичне форензичке лабораторије за снимање звука

Шпанија/2006

55.000 евра

Рад полиције заснован на безбедности грађана

Велика Британија/2006

435.299 евра

Пројекат побољшања управљања информацијама - Финансијски менаџмент МИИП2

Норвешка/2006

953.734 евра

Подршка реформи полиције у Србији

OEBS/2006

2.040.800 евра


Програм контроле лаког наоружања у ЈИ Европи

UNDP/2007

350.000 евра

Подршка реформи полиције у Србији


OEBS/2007

У новцу

1.656.468 евра

САВА


Шведска/2007

368.989 евра

ИОМ регионал авслут СЕЕ

Шведска/2007

115.938 евра

Регионални полицијски координатори

Шведска/2008

384.930 евра

Јачање интегрисаног управљања границом на западном Балкану и Турској

УН/2009

654.560 евра

Развој полиције у заједници кроз унапређење обуке и проблемски оријентисаног рада у полициј РС (Јуно 5)

Норвешка/2009

449.142 евра

Стратегија полиције

Шведска/2009

278.881 евра

Обука у циљу спречавања корупције у сектору унутрашњих послова

Пољска/2009

18.000 евра

Евалуација менаџмента људских ресурса у МУП

Норвешка/2009

66.827 евра


Успостављање мреже за жене полицијске официре у ЈИ Европи

UNDP/2010

46.806 евра

Унапређење националних капацитета за управљање у ванредним ситуацијама


UNDP /2010

22.612 евра

Санирање последица земљотреса у Краљеву

UNDP /2010

17.394 евра

Подршка Управи криминалистичке полиције путем јачања лабораторија за токсиколошка вештачења

Шпанија/2010

180.000 евра

Подизање капацитета МУП у оквиру пројекта

Велика Британија/2010

57.959 фунти