reforef.ru 1
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

Потаємні глибини психології особистості
Бібліографічний список літератури


Чернігів

2010Потаємні глибини психології особистості
Далеко не всім здібностям людської психіки можна знайти наукове пояснення. Є люди, які здатні запам’ятовувати велику кількість цифр, букв чи слів. Періодично з’вляються відомості про ще більш незвичайні здібності. Релігійні джерела, історичні перекази і розповіді очевидців свідчать, що є люди, здатні читати думки іншої особи, бачити крізь стіни, передбачати майбутне, виліковуватись від важких хвороб. В той же час звичайна людина в зміненому стані свідомості здатна перетворюватись у справждню загадку. Так, під гіпнозом вона.може згадати майже все.

Психічні явища, які виходять за межі допустимих з точки зору сучасної науки феноменів, прийнято називати паранормальними (від грец. «пара» - «поза» і лат. norma – «правило», «зразок», тобто те що знаходиться поза правилом.). Дослідженнями цих явищ займаеться парапсихологія.

Даний бібліографічний список відображає літературу, що є в наявності в бібліотеці і розрахований на практичних психологів, викладачів і студентів вузу, а також всіх кого цікавить данне питання.

Укладач: бібліограф Саломатіна Т. О.

Потаємні глибини психології особистості
Авдеев, В. Похитители энергии [Текст] : [энергетический вампиризм] В. Авдеев // Нар. образование. – 1997. - № 7. – С. 134–135.
Адаменко О. Хто перевершить екстрасенса пацюка [Текст] : [явище телекінезу] О. Адаменко // Наука і суспільство. – 1998. - № 7/8. - С. 10-15.
Адрианов, О. С. Неразгаданные тайны мозга [Текст] : [о прикладных исследованиях Института мозга : беседа с директором. Института мозга академиком. О. С. Адриановым] / О. С. Адрианов // Наука и религия. – 1989. - № 8. – С. 2–4.

Айзенк, Г. Измерьте свои экстрасенсорные способности : тесты, логические игры и практические эксперименты [Текст] / Г. Айзенк. – К : Сарджент, 2001. – 192 с.


Ю9

А36
Александров, С. Детектор лжи выявляет экстрасенсов [Текст] / С. Александров // Химия и жизнь. – 1998. - № 12. – С. 34–35.
Анисонян, М. Что наша жизнь? Игра? [Текст] : [каким образом можно формировать события собственной жизни с помощью энергетической силы мысли] / М. Анисонян. // Свет. Природа и человек. – 1998. - № 6. – С. 42–45.
Бадалова, М. В. Парапсихологічні погляди в системі професійного знання психологів: контексти розуміння [Текст] / М. В. Бадалова // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 1. – С.13–21.
Береговой, Я. А. Существует ли биологическая связь – телепатия? [Текст] / Я. А. Береговой // Прикл. психология. – 1997. – Пилот. вып. – С. 80–85.
Бехтерев, В. Внушение и чудесные исцеления [Текст] / В. Бехтерев // Физкультура и спорт. – 2005. – № 5. – С. 28–29.
Бехтерева, Н. П. Бойтесь данайцев! [Текст] : [ об экстрасенсорике : беседа с академиком. Н. П. Бехтеревой / записал А. Романов] / Н. П. Бехтерева // Наука и религия. – 1992. - № 3. – С. 7–8.
Бєлов, В. Ще раз про телепатію [Текст] / В. Бєлов // Наука і суспільство. - 1978. – №  1. – С. 45–47.
Бреслав, Г. Э. Сугестивные и релаксационные техники [Текст] : [АТ, нервно-мышечная релаксация, дыхательные релаксационные техники, техника визуализации] / Г. Э. Бреслав // Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учеб. пособ. для специалистов и дилетантов / Г.Э.Бреслав. – СПб, 2007. – С. 107–118.

Ю98

Б87


Буль, П. И. Гипноз и внушение [Текст] / П. И. Буль. – Л. : "Медицина". - 1975. – 88 с.

61

Б90
Васильев, Л. Внушение на расстоянии [Текст] : заметки физиолога / Л. Васильев. – М. : Госполитиздат, 1962. – 160 с

15

В19
Винницкий, А. Мозг и парапсихология [Текст] / А. Винницкий // Радуга. – 1995. - № 8/9. – С. 85 –121.

Гиппенрейтер, Ю. Б. Неосознаваемые процессы [Текст] / Ю. Б. Гиппенрейтер // Введение в общую психологию / Ю. Б. Гиппенрейтер – 1996. – С. 67 – 98.

Гиттельсон, Б. Парапсихология-это просто [Текст] / Б. Гиттельсон. – М. : Агентство "Фаир", 1997. – 656 с.

Ю9

Г51
Горбовский, А. А. Тайная власть, незримая сила: колдуны, экстрасенсы, целители [Текст] / А. А. Горбовский. – М. : О-во по изучению тайн и загадок Земли, 1991. – 220 с.

Ю9

Г67
Гримак, Л. П. Словесно-ассоциативный эксперимент в объективизации экстрасенсорных способностей [Текст] / Л. П. Гримак., А. А. Букин // Мир психологии. – 1999. - № 1. – С. 238–244.
Гримак, Л. П. Гипноз как системообразующий фактор изменённых психических состояний человека [Текст] / Л. П. Гримак // Психол. журн. – 2004. – № 2. – С. 66–75.
Гройсман, А. Л. Самовнушение и психическая саморегуляция [Текст] / А. Л. Гройсман // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 11. – С. 39–48.
Гуменюк, О. Є. Маніпуляція як різновид психологічного впливу [Текст] / О. Є. Гуменюк // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 5. – С. 23–27.
Дубров, А. П. О парапсихологии [Текст] / А. П. Дубров // США. Экономика, политика, идеология . – 1989. - № 12. – С. 33–41.
Дубров, А. П. Парапсихология и современное естествознание [Текст] / А. П. Дубров, В. Н. Пушкин. – М. : СП"Соваминко", 1989. – 280 с.

Ю9

Д79
Дубровский, Д. И. Загадочные явления психики в зеркале философской публицистики [Текст] / Д. И. Дубровский // Филос. науки. – 1987. - № 10. – С. 48–63.
Екстрасенсорика [Текст] // Основи психології. – К;Х., 2005. – С. 199–222.

Ю9

О75
Журов, В. Релаксація як інструмент психолога [Текст] / В. Журов // Психолог. – 2008. – № 17(травень). – С. 28–30.
Звоников, В. М. Психология и психофизиология экстрасенсорных явлений. [Текст] / В. М. Звоников // Психол. журнал. – 1993 – Т. 14., № 6. – С. 142–143.
Касьянов, В. Отбросить меру всех вещей [Текст] : [пробл. парапсихологии] / В. Касьянов // Свет. Природа и человек. – 1991. - № 4. – С. 46–48.

Киреев, А. Как лечат экстрасенсы [Текст] / А. Киреев // Техника - молодежи. – 2005. – № 7. – С. 9–12.

Крымова, С. Сознание между "здесь" и "там" [Текст] : [гипноз] / С. Крымова // Вокруг света. – 2006. – № 3. – С. 204–212.
Кузнецов, О Н. Необычные психические состояния, их сущность и философская интерпретация [Текст] / О. Н. Кузнецов // Вопр. философии. – 1968. - № 9. – С. 97–108.
Кухарчук, М. Потойбічні мандри Емануеля Сведенборга [Текст] / М. Кухарчук // Наука і суспільство. – 1993. - № 10. – С. 80–85. Початок див. у № 1 / 1993.
Ламцов, В. Самая мобильная связь [Текст] : (телепатия как фантастика и реальность) / В. Ламцов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2007. – № 3. – С. 43–47.
Лефер, В. А. От психофизики к моделированию души [Текст] : [ст. из США] / В. А. Лефер // Вопр. философии. – 1990. - № 7. – С. 25–31.
Линецкий, М. Л. Внушение. Знание. Вера [Текст] / М. Л. Линецкий. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 158 с.

Ю9

Л59
Линецкий, М. Л. Внушение и мы [Текст] / М. Л. Линецкий. – М. : Знание, 1983. – 96 с.

15

Л59
Липгарт, Н. К. Исследования так называемого «экстрасенсорного» восприятия. [Текст] / Н. К. Липгарт, В. В. Иванов, Б. К. Пашнев. // Психол .журн. – 1985. – Т. 6, № 3. – С. 96–99.
Малашкина, М. История парапсихологии. Зарождение психотерапии [Текст] / М. Малашкина. // Популярная история психологии / М. Малашкина – М., 2002. – С. 58–95.

Ю9

М18
Мессинг, В. О самом себе [Текст] : [автобиографическая повесть Вольфа Мессинга] / В. Мессинг // Наука и религия. – 1988. - № 10. – С. 51–53.
Москвина, И. Голос с того света [Текст] : [о Ванге и её пророчествах] / И. Москвина // Чудеса и приключения. – 1992. - № 4-5. – С. 63–65.
Немира, Л. Необычное интервью [Текст] : [по материалам беседы с экстрасенсом Джуной Давиташвили] / Л. Немира // Наука и религия. – 1990. - № 6. – С. 53 – 55.

Овчинникова, О. В. Гипноз в современном исследовании личности [Текст] / О. В. Овчинникова, Е. Е. Насиновская, Н. И. Иткин. – М. : Изд. Моск. ун-та, 1989. – 232 с.


Ю9

О-35
Орлова, О. Релаксація як соціокультурний феномен та технологічна функції культури [Текст] / О. Орлова // Нова парадигма : журнал наукових праць. – К., 2007. – Вип. 69 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 202–208.

Ю

Н72
Орфеев, Ю. В. Парапсихология: наука или магия? [Текст] / Ю. В. Орфеев, А. И. Панченко // Вопр. философии. – 1986. - № 12. – С. 116–128.
Парапсихология: фикция или реальность? [Текст] // Вопр.философии. – 1973. - № 9. – С. 128 – 136.
Педченко, О. Проблема релігійної віри у глибинній психології [Текст] / О. Педченко // Психологія і сусп-во. – 2008. – № 2. – С. 151–153.
Пекарь, Л. Ещё раз об экстрасенсах [Текст] / Л. Пекарь // Наука и религия. - 1987. - № 9 – С. 19–20.
Перевозчиков, А. Н. Экстрасенсы - миф или реальность? [Текст] / А. Н. Перевозчиков. – М. : Знание, 1989. – 48 с. : ил.

Ю9

П27
Петренко, В.Ф. Медитация как форма неопосредствованного познания [Текст] : [задача настоящей статьи - оживить интерес отечественных психологов к медитативным практикам буддизма и индуизма] / В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко // Вопр. философии. – 2008. – № 8. – С. 83–101.
Петренко, В.Ф. Психологические аспекты медитации [Текст] / В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. – 2008. – № 1. – С. 68–96.
Петров, В. Манипуляции сознанием и поведением [Текст] : [практика манипулирования; основные методы и средства: внушение, гипноз, нейролингвистическое программирование] / В. Петров, С. Петров // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2007. – № 11. – С. 46–53.

Петров, В. П. Мифы как инструмент воздействия на людей [Текст] : [каждый человек способен защититься от растлевающих душу мифов] / В. П. Петров, С. В. Петров // ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2008. – № 11. – С. 56–59.
Петушков, Ю. А. Парапсихология и конфликтология [Текст] / Ю. А. Петушков // Междунар. жизнь. – 1990. – № 10. – С. 108–113.

Раджабова, С. Вплив ідентифікації на формування глибинно-психологічного змісту психіки [Текст] / С. Раджабова // Психологія і сусп-во. – 2008. – № 2. – С. 153–156.

Рожнов, В.Е. Гипноз и "чудесные исцеления" [Текст] / В. Е. Рожнов, М. А. Рожнова. – М. : Знание, 1965. – 238 с.

61

Р63
Розин, М. Мифология предчувствия [Текст] / М. Розин // Знание-сила. – 1991. - № 7. – С. 40–45.
Сафонов, В. Загадки ясновидения [Текст] / В. Сафонов // Воспитание школьников. – 1995. - № 1. – С. 50–53.
Семянников, Б. Загадки телепатии [Текст] / Б. Семянников // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2001. - № 7. – С. 52–55.
Скиба, Я. Телепатія: міф чи реальність? [Текст] / Я. Скиба // Наука і сусп-во. – 2004. – № 9-10. – С. 39–43.
Скрипник, Т. Сугестопедична технологія використання музичних творів на уроках літератури [Текст] / Т. Скрипник // Всесвіт. л-ра та культура. – 2009. – № 10. – С. 15–18.
Слободяник, А. П. Психотерапия, внушение, гипноз [Текст] / А. П. Слободяник. – Изд. 4-е испр. и доп. – К. : Здоров'я, 1982. – 373с.

61

С48
Смирнов, В. Внушение страшнее пистолета! [Текст] / В. Смирнов // Свет. – 2008. – № 5. – С. 24–26.
Степанов, С. Заклинание судьбы [Текст] : [аффирмация] / С. Степанов // Школьный психолог. – 2009. – № 10. – С. 4–5.
Телепатія: міфи і реальність [Текст] // Наука і сусп-во. – 1994. - № 7/8. – С. 42–44.
Ходаківський, Є. І. Гіпноз і сугестія (навіювання) [Текст] / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар // Психологія управління : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К., 2009. – С. 178–192.

Ю9

Х69
Хэнзел, Ч. Парапсихология [Текст] / Ч. Хэнзел. – М. : Мир, 1970. – 320 с.

15

Х99
Шавердян, Г. М. Развитие проблемы суггестии в свете психофизиологии [Текст] / Г. М. Шавердян // Основы психотерапии : учеб.пособ. / Г. М. Шавердян. – СПб, 2007. – С. 113-115.

Р

Ш14

Шереденко, Ю. Феномены – в зеркале науки, наука – в зеркале феноменов [Текст] : [вопросы телепатических явлений] / Ю. Шереденко // Знание–сила. – 1991. - № 11. – С. 75–78.
Шерцис, Б. Екстрасенс...Екстрасенс...Екстрасенс [Текст] : [хто такі екстрасенси?] / Б. Шерцис // Вітчизна. – 1982. - № 8. – С. 159–163.