reforef.ru 1

ТЕМАТИКА

УКРАИНСКИЙ - РУССКИЙ

Перевод

Энергетика

Аналізуючи нинішню структуру енергетики, отримаємо як незаперечний факт, що вона не оптимальна. Як відомо, середній брутто ККД конденсаційних теплових електростанцій становить 34-38%. Якщо врахувати витрати електроенергії на власні потреби ТЕС (робота насосів, подріблення вугілля та інші), то нетто-ККД можна оцінити на рівні 30-34 %. Якщо ж врахувати ще й витрати на трансформацію і передачу електроенергії, які подекуди сягають 16 % і більше (а за нормативами мають бути в межах 6-8 %), то для окремих віддалених споживачів ТЕС працюють з ККД 22-26 %. Решта енергії первинного носія розсіюється в наколишнє середовище. Зовсім інша ситуація з використанням енергоносіїв спостерігається при когенерації - комбінованому виробництві електричної і теплової енергії. У цьому випадку брутто - ККД становить 75 -85 %. Якщо врахувати, що такі енергооб`єкти, у тому числі й ТЕЦ, як правило, не передають виробленої ними електричної енергії на далекі відстані, то їх нетто-ККД можна оцінювати на рівні 74-84 %, тобто у 3-3,5 рази вищий, ніж для великих конденсаційних ТЕС і ДРЕС. Перевага ДРЕС перед ТЕЦ у тому, що це електростанції надзвичайно великої потужності, де завдяки концентрації виробництва досягаються низькі експлуатаційні витрати, а в кінцевому результаті і нижчі тарифи не електроенергію. В більшості випадків тарифи на електроенергію, вироблену ТЕЦ, не можуть конкурувати з тарифами на електроенергію від ДРЕС. Однак зі зростанням цін на паливо, ця ситуація буде змінюватись на користь ТЕЦ. Енергетики в Західній Європі дотримуються думки, що частка електроенергії, виробленої ТЕЦ, повинна в загальному балансі становити близько 50 %. В Україні ж ця частка не перевищує 7 %[1]. Наведене свідчить, що структуру енергокомплексу України необхідно змінювати, збільшуючи частку ТЕЦ, а також інших заходів децентралізації електроенергетики, а тому будівництво електростанцій великої потужності має бути припиненим. Це стосується і АЕС, де ККД використання вилученої в реакторах енергії нижчий, ніж на конденсаційних ТЕС.

ТЕМАТИКА

РУССКИЙ - УКРАИНСКИЙ

Перевод

Энергетика

На ветротурбины мощностью 600 кВт существуют нормативные документы, которые остались еще со времен СССР и позднее были пересмотрены. Но на ветротурбины мощностью 1 МВт нормативные документы отсутствуют. В этом случае проектная организация действует на свое усмотрение, но потом проект может не пройти государственную экспертизу.

Например, госинвестэкспертиза не дает разрешения на реализацию проекта с использованием ветротурбин, рассчитанных на напряжение 33 кВ (а это продукция всех ведущих зарубежных производителей), поскольку по украинским нормам напряжение должно быть 35 кВ. Это не проблема, можно поставить повышающий трансформатор не 35/110 кВ, а 33/110 кВ, но госинвестэкспертиза разрешения не дает.

Важно также, чтобы между генерирующими и маневренными мощностями, удаленными друг от друга географически, была достаточная пропускная способность сетей. На этапах планирования проектов это обязательно необходимо учитывать. В некоторых странах существуют требования, чтобы маневренная мощность находилась в электрической близости к ветровой или солнечной электростанции.