reforef.ru 1 2 ... 7 8
Экономикалық теория

Төмендегі экономикалық жүйелердің қайсысы шынайы өмірде болмайды:

A) Таза капитализм.

B) Дәстүрлі капитализм.

C) Орталықтандырылған.

D) Аралас экономика

E) Әкімшіл-әміршіл.
Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйе кепіл береді:

A) Баға механизмі әрекетінің нәтижесінде тауар массасының тапшылығы мен артықшылығының жойылуына.

B) Сұраныс пен ұсыныстың тұрақты өзара әрекетіне.

C) Тауарлардың дефициті мен артықшылығының мүмкін еместігіне.

D) Товарлар дефицитінің тұрақты ұзақ мерзімді болуына.

E) Рыноктың үнемі тауарлармен толтырылуына.
Швеция қандай экономикалық жүйеде дамып келеді ?

A) Әміршілді-әкімшілдік.

B) Дәстүрлі нарықтық.

C) Аралас.

D) Таза нарықтық

E) Таза капитализм.
Нарықтық жүйеде болатын фундаменталды мәселе:

A) Инвестициялар.

B) Өнеркәсіп.

C) Тұтынушы.

D) Сиректік.

E) Технологиялар.
Аралас экономика жүйесі дегеніміз:

A) Дамуы, мемлекет жетімі және нарықпен реттелетін алуан түрлі меншік нысандарына негізделген экономикалық жүйе

B) Шаруашылық дамуы, баға тетігі мен мемлекеттік басқару арқылы реттелетін, жеке меншікке негізделген жүйе

C) Мемлекеттік, орталықтандырылған және жоспарлы реттеу әдістерне негізделген экономикалық жүйе

D) Өндіріс ресурстарының іс жүзінде қолданыс табуы дәстүрлер мен өндірісті жоспарлау арқылы анықталатын экономикалық жүйе

E) Нарықтық және дәстүрлі реттеуге негізделген жүйе
АҚШ-қа қандай экономикалық жүйе тән?

A) Нарықтық

B) Дәстүрлі.

C) Әкімшілді-әміршілді.


D) Таза капитализм.

E) Аралас.

Дәстүрлі экономика:

A) Әкімшілікті басқарудағы экономика

B) Ұлттық көзқарастары қалыптасқан экономика

C) Таза рыноктық қатынастарға негізделген экономика.

D) Халықтық дәстүр, әдет-ғұрып, табиғи заңдар тұрғысынан басқарылатын экономика.

E) Дәстүрлі рыноктық жоспарлау қалыптасқан экономика.
Орталық Африкаға қандай экономикалық жүйе сәйкес келеді:

A) Аралас жүйе.

B) Әкімшіл-жоспарлы

C) Тоталитарлы.

D) Бұйрықшыл

E)Дәстүрлі.
Аралас экономиканы не сипаттайды ?

A) Экономиканың әлеуметтік бағыттылығын нығайту.

B) Экономиканы мемлекеттік реттеу.

C) Экономикада мемлекеттік сектордың бар болуы.

D) Жеке меншіктің бар болуы.

E) Экономиканы әкімшіл-әміршілдік басқару.Интенсивті даму жолының көздері қандай ?

A) Жаңа кен көздері.

B) Жаңа технологиялар.

C) Жаңа жерлерді игеру.

D) Жұмыс күші санының өсуі.

E) Өндірістік қуаттарды көбейту.
Нарық экономиканың қай жағы әміршіл-әкімшіл жүйе өмір сүрген уақытында орын алды

A) Бәсеке

B) Жер мен кәсіпорынға жеке меншік

C) Кәсіпкерлікті таңдау бостандығы

D) Мемлекеттік емес нарықтағы тауар мен қызмет бағасының бостандығы

E) Меншікті жекешелендіру.Әкімшілдік-әміршілдік экономика қалай сипатталады:

A) Өндіріс құрал-жабдықтарына жеке меншікпен

B) Орталықтандырылған басқарумен.

C) Нарықтық процестерге мемлекеттің қатысуымен.

D) Мәдени және идеологиялық құндылықтардан тәуелді шешімдер қабылдаумен.


E) Ұсыныс пен сұраныстың қатынасының нақты мехенизмімен
Төмендегі экономикалық жүйелердің қайсысы шынайы өмірде болмайды:

A) Таза капитализм.

B) Дәстүрлі капитализм.

C) Орталықтандырылған.

D) Аралас экономика

E) Әкімшіл-әміршіл.Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйе кепіл береді:

A) Баға механизмі әрекетінің нәтижесінде тауар массасының тапшылығы мен артықшылығының жойылуына.

B) Сұраныс пен ұсыныстың тұрақты өзара әрекетіне.

C) Тауарлардың дефициті мен артықшылығының мүмкін еместігіне.

D) Товарлар дефицитінің тұрақты ұзақ мерзімді болуына.

E) Рыноктың үнемі тауарлармен толтырылуына.Швеция қандай экономикалық жүйеде дамып келеді ?

A) Әміршілді-әкімшілдік.

B) Дәстүрлі нарықтық.

C) Аралас.

D) Таза нарықтық

E) Таза капитализм.Нарықтық жүйеде болатын фундаменталды мәселе:

A) Инвестициялар.

B) Өнеркәсіп.

C) Тұтынушы.

D) Сиректік.

E) Технологиялар.Аралас экономика жүйесі дегеніміз:

A) Дамуы, мемлекет жетімі және нарықпен реттелетін алуан түрлі меншік нысандарына негізделген экономикалық жүйе

B) Шаруашылық дамуы, баға тетігі мен мемлекеттік басқару арқылы реттелетін, жеке меншікке негізделген жүйе

C) Мемлекеттік, орталықтандырылған және жоспарлы реттеу әдістерне негізделген экономикалық жүйе

D) Өндіріс ресурстарының іс жүзінде қолданыс табуы дәстүрлер мен өндірісті жоспарлау арқылы анықталатын экономикалық жүйе

E) Нарықтық және дәстүрлі реттеуге негізделген жүйеАҚШ-қа қандай экономикалық жүйе тән?

A) Нарықтық

B) Дәстүрлі.

C) Әкімшілді-әміршілді.

D) Таза капитализм.

E) Аралас.
Орталық Африкаға қандай экономикалық жүйе сәйкес келеді:

A) Аралас жүйе.

B) Әкімшіл-жоспарлы

C) Тоталитарлы.

D) Бұйрықшыл

E)Дәстүрлі.Негізгі капитал бұл:

A) Өндірісте толық жұмсалатын және өз құнын біртіндеп сіңіретін капитал.

B) Өз құрамына қажетті құралдарды қосатын негізгі капитал.

C) Бағалы заттар, соның ішінде жылжымайтын мүлік.

D) Өндірісте біртіндеп жұмсалатын және өз құнын бірден сіңіретін капитал.

E) Айналмалы өндірістік капитал.Еңбек өнімділігі қатынасымен өлшенеді, төмендегілердің қатынасымен:

A) Капитал шығынының еңбек шығындарына.

B) Өнімнің нақты көлемінің сағаттар санына.

C) Жұмыс уақыты сағаттар санының өнімінің нақты көлеміне.

D) Өнімнің нақты көлемінің халық санына.

E) Капитал шығынының өнімінің нақты көлеміне.Айналмалы капитал – бұл:

A) Шикізат, материалдар, ресурстар, отын, электр қуаты.

B) Жалгерлік ақы, банктік пайыз және сақтандыру төлемдері.

C) Ғимарат, станоктар, жабдықтар.

D) Бағалы материалдар (құнды металдар, тастар) .

E) Өндіріс жүйесінде айналыста болатын капитал.“Капиал” мәніне қатысы дұрыс емес жауапты табыңыз:

A) Бұл өндіріс құрал-жабдықтары.

B) Бұл ақша.

C) Бұл жаңа құн әкелетін құн.

D) Бұл ғимарат, құрылыстар.

E) Бұл станоктар мен жабдықтар.Жетілген бәсеке жағдайындаға нарықа тән белгілер:

A) Шаған фирмалардың көптігі, әртекті өнімдер, нарыққа кіріп – шығуда кедергі жоқ, бірақ ақпарат жинауда қиындық бар


B) Шағын фирмалардың көптігі, сатып алушылар өте аз, сараланған өнім, нарыққа кіру мүмкіндігі еркін, ақпараттың барлық түрлері бойынша мәлімет жинау мүмкіндігі тең

C) Фирмалардың саны көп емес, ірі фирмалар бар, әртекті кіріп – шығуда кейбір кедергілер болуы мүмкін, ақпарат жинауда шектеулер бар

D) Шағын фирмалардың көптігі, бірдей өнімдер; нарыққа кіріп - шығу еркін, ақпараттың барлық турлері бойынша мәлімет жинау мүмкіндігі тең

E) Бір ірі фирма, бірегей өнім, нарыққа кірудегі іс жүзінде тежеуге келмейтін кедергілер, ақпарат жинауда кейбір шектеулер бар
Қандай белгі олигополияға мінездеме береді:

A) Ұсақ фирмалардың көптігі , әртекті өнімдер, нарыққа шығу қиындығы жоқ, бірақ, ақпарат алу қиынырақ.

B) Ұсақ фирмалардың көбісі, сатып алушылар өте аз, нарықта еркін ақпарат алу.

C) Ұсақ фирмалар саны көп емес, ірі фирмалар бар, нарыққа кіруде қиындықтар туындайды.

D) Ұсақ фирмалардың көбісі бірдей товарлар шығарады, нарыққа еркін кіріп-шығуға болады, ақпараттың барлық түріне қолдары жетеді.

E) Бір ірі фирма болады, бірдей товарлар шығарады, бағаны басқарады.


следующая страница >>