reforef.ru 1

Проект авторы


Аты-жөні

Наурызова Н.Қ., Медеуова А.Б.

Аумақ

Қазақстан

Мектеп орналасқан

елді-мекен

Ақтөбе каласы

Мектептің аты:

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты

Проекттің мазмұны Қазіргі ақпараттық заманда компьютерде ақпаратпен жұмыс кезінде кездесетін компьютерлік вирустардың алдын алу

Проект тақырыбы:

Проекттің атауы: Компьютерлік вирустар

Проекттің қысқаша мазмұны

ХХІ ғасырдың бас кезіндегі адамзаттың даму процесі ақпараттық қоғамның қалыптасуымен ерекшеленеді, оның негізгі бағыты ақпарат және оны өңдеу ұғымымен анықталады.

Сондықтан да біздер компьютермен жұмыс жасағанда, кез келген қарсы жасалып жатқан кедергілерге (вирустар) қарамай, ешқандай кедергісіз еліміздің дамуына үлес қосуымыз керек.

Соңғы кездегі жеке пайдаланылатын компьютерлердің өндірісте, бизнесте кеңінен қолданыла бастауы жалпы көпшілікке кәсіби информациялық технологияларды пайдалана, соның ішінде вирустармен күресе білудің аса қажеттігін көрсетті.


Пәндер:

Информатика және компьютерлік технологиялар.

Кластар:

1-курс
 

Проект ұзақтығы

1 апта, 2 сабақ

Проект негізі

Білім беру стандарттары

050111 «Информатика» мамандығының пәні бойынша

Білу керек:
Жоба жүргізу барысында студенттер вирустардың түрін, олардың таралу жолдарын білу керек.

Жасай білу керек: Жеке және топпен жұмыс жасауын жоспарлай, проект барысында жоспарды түзете білу керек

Жазбаша, ауызша, мультимедиялық және желілік байланысты қолдана білу керек.

Жұмыс барысында үлкен жауапкершілікті сезіну керек.

 
Жоба аяқталғаннан кейін студенттер:

 • Вирустар және олармен күресудің, сақтанудың жолдарын, ену мүмкіндіктерін, бүлінген файлдарды емдейтін құралдар туралы мағлұматтар, вирустардын компьютерде пайда болғандығы туралы біледі және оны жоя алады;

 • қызық және практикалық мәні бар жоба тақырыптарын таңдап алу іскерлігі;

 • зерттеушілік, ізденушілік әдістерді меңгеруі, оқушылардың зерттеушілік жұмысын ұйымдастыру іскерлігі;

 • оқушылардың жеке қабілеттерін дамыту үшін оқу жұмысын әр түрлі өз бетінше қызмет түрлеріне бағыттай білуі;


 • аудиторияға өз көзқарасын міндеттемей, пікірталас ұйымдастыру мен жүргізу іскерлігі;

 • компьютерлік саймандарды (гипертекст редакторы, сканер, принтер) меңгеруі;

 • таңдалған жоба проблемасын шешу үшін әр түрл аймақтардан білімдерді жүйелей білу іскерлігі қалыптасады.

  

Проектке бағытталған сұрақтар

Негізгі сұрақ

Компьютерлік вирустар дегеніміз не?

Проблемалық

сұрақ

Вирустан қорғайтын заң бар ма?

Оқу сұрақтары

1. Компьютер вирусты қалай «жұқтырып» алуы мүмкін?

2. Компьютерлік вирустардың айрықша сипаттары қандай?

3. Қандай вирусқа қарсы бағдарламаларды білесіз?

4. Жекелеген нысандарды вирустар бар-жоғына қалай тексеруге болады?

5. Вирустардан қалай құтылуга болады?

Проект туралы

Бағалау графигі

Жоба жұмысына дейін

Студенттер жобамен жұмыс жасайды және тапсырмаларды орындайды

Жоба жұмысынан кейін
Ассоциация –сұрақ: компьютерлік вирустар туралы не білесіз?

Алынған ақпаратты жіктеу.

Эссе: «Вирустың зиянды әрекеттері»

Ойтолғау:

Компьютерлік вирустар (жоба жоспары).

Бағалау критерии: күтілетін нәтиже осы этаптар бойынша жүреді

Жоба күнделігі

Бағалау парағы

Тексеру парағы

Талқылау әр топтың бастапқы нәтижесі

Жоба құрылым

 

 

Конференция

Топтың жұмысын бағалау критерииі

Турдың көрмесі (жоба материалдарының презентациясы)

Ассоциация –сұрақ: вирус жайлы сіз не білесіз?

 Описание методов оцениванияАссоциация –сұрақ: компьютерлік вирус жайлы сіз не білесіз? – Берілген тақырып бойынша ақпаратты ды жеке жазып, жұппен талқыға салады, сосын шағын топта талқылайды.

Алынған ақпаратты жіктеу: жобамен жұмыс жасауға бағыт-бағдар береді..

Эссе: «Вирустың зиянды іс-әрекеттері» -  вирус жайында әр адамның ой пікірін және оны жеткізу қабілетін анықтайды.

Бағалау парағы –жобадағы әр адамның орнын анықтайды.

Тур көрмесі (жоба материалдарының презентациясы) – жоба жұмысымен танысу, талқылау, сұрақтар қою және түсінік қалыптастыру.

Бағалау парағы –жобаға қатысушының іс-әрекетін қадағалау. Сведения о проектеНеобходимые начальные знания, умения, навыки

По предмету: общее понятие о хлебе и труде людей, способствующих появлению хлеба на столе.
Умение исследовать физические свойства предметов,

Умение отличать главное от второстепенного – несущественные детали (с учетом возрастных особенностей детей).
Пользовательские навыки работы на ПК (текстовый, графический редактор, создание и редактирование слайдов презентации), умения работы в вики-среде (редактирование статьи, комментарии в блоге).
 Учебные мероприятия 1. Этапы обучения
  1. Ізденуші саты. Жобалау әрекетінің басталуы проблеманы анықтаудан тұрады. Проблемадан қарама-қайшылық туады. Студенттер өзіне сенімді емес мәселеге тоқталуға құлықты болмайды. Проблема студентке таныс өмірден алынуы керек.
 2. Аналиткалық саты. Бұл сатыда студенттер жобаның мақсаты мен міндетттерін анықтайды, мақсатқа жетудің жолдарын ойластырылып, ақпаратпен жұмыс жасайды. Олар жобаны жасауда барлық негізгі қадаммен жасайды. Проблема негізгі жобаның мақсатын айқындайды. Мақсат «Не өзгеруі мүмкін?» сұрағына жауап беруі тиіс. Мақсат анықталаған соң міндеттерге сәйкес жұмысын ұйымдастырады. «Не пайда болуы тиіс?» сұрағына жауап береді. Әрбір міндет қадамдардан тұрады. Студенттер жұмыс жоспарын құрады. Қадамдар тізімі негізінде студент ресурстардың жүзеге асуын жоспарлайды.


 3. Практикалық қадам. Бұл сатыда студент әрбір қадамын жоспарлайды. Жобамен жұмыс жасауда олар әртүрлі нақты технологияларды пайдаланады. Осы сатыда студенттің өз бетімен жұмыс жасау деңгейі жоғары болады. Егер жоспарлау кезінде қате жіберілсе онда қиындықтарға кездеседі. Егер оқытушы студент жоспарынан қатенің бар екенін байқаса, алайда студент өз ұстанымынан таймаса оқытушы жоспарды қайта қарауға мәжбүрлемеу керек. Олар жоспардың қате екенін мойындағанда оқытушы қайта жоспарлауға көшуі тиіс. Жобаның нәтижесі, қорытындысы алынған өнім сапасы- студенттердің жауапкершілік зонасы екенін естен шығармауымыз керек.

 4. Презентациялық саты. Презентация бағытталуы тиіс:

 • өнімнің алға жылжуына;

 • ресурстарды пайдалануына;

 • ақпараттануға;

 • өзін-өзі презентациялауға.

Презентация студенттердің көпшілік алдында сөз сөйлеуге үйренуге, коммуникативті құзыреттілігінің қалыптасуына ықпал етеді.

 1. Бақылау сатысында:

 • жобаның нәтижелілігі;

 • студенттің алға жылжуы (білді, үйренді, түсінді, жүзеге асырды);

 • жобалау әрекетінің өнімі;

 • студенттің түйінді құзыреттілігінің қалыптасу деңгейі.

Жоба нәтиже алынып, презентацияланған соң аяқталады.
Материалы и ресурсы, необходимые для проектаТехнология – құрал - жабдық
Фотоаппарат, лазерлі диск, видеомагнитофон, компьютерлер, интерактивті тақталар, принтер, видеокамера, сандық камера, проекциялық жүйе, мәтіналғы, интернет желісіне жалғанған технологиялар.