reforef.ru 1 2 ... 9 10
Юни, 2012


НИС ПРИ СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СЪДЪРЖАНИЕ

Стипендия за магистратура по бизнес администрация в Болоня 3

MA in Democracy studies 3

Програма за финансова подкрепа за студенти от цял свят 3

Стипендия на Ротари за мир 2013 4

Europaeum Internships 4

Fellowship Opportunities For Researchers In Men’s Health 5

Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU  6

Неплатен стаж за студенти в БНБ 7

Стаж на Българската фондова борса 8

Стажантска програма при европейския омбудсман 9

Europaeum Summer School 9

Лятно училище на инициативата на ООН "Алианс на цивилизациите" 10

Конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика 10

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. 12

Покана за проекти по програмата за финансиране на университетските изследвания 13

Покана "Информационни и комуникационни технологии" по Седма рамкова програма - "Future Internet"-2012 14

FP 7 Cooperation Joint Technology Initiatives 14

Програма за учене през целия живот, Хоризонтална програма, проект: Учебни визити за академичната 2011-2012 година 14

Покана за семинари и обучения в областта на борбата с измамите 15

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика, Проект: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” 16

Research EU 29

Research EU – The focus magazine 29

8th edition of New in Hedbib 30

Higher Education Policy (HEP) 30

IAU publication: 'Affirming Academic Values in Internationalisation of Higher Education - A Call for Action' 30


CERN COURIER 31
МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Стипендия за магистратура по бизнес администрация в Болоня


Университетът в Болоня, Италия, предлага магистърска програма по бизнес администрация за учебната 2012-2013 г. Тя е с продължителност една година и се провежда на английски език.

Програмата ще се проведе в шест области - продажби на дребно в банковата и финансова индустрия, дизайнерски, модерни и луксозни стоки, бизнес отношения между Бразилия и Европа, бизнес отношения между Китай/Далечния изток и Европа, зелена енергия и устойчив бизнес. Тя има за цел да обучи професионалистите да заемат мениджърски позиции в компании на международно и национално ниво. 

Таксата за програмата е 27 000 евро. Предлагат се пълна (27 000 евро) и частична (10 000 евро) стипендия.

За програмата могат да кандидатстват завършили висше образование граждани на страни във и извън Европейския съюз. Задължително е отличното владеене на английски език. Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование преди три години или преди две години при условие, че са работили поне една година.

Желаещите трябва да изпратят копие от документите си за квалификации и завършено висше образование, формуляр за кандидатстване, автобиография и мотивационно писмо на английски език, препоръки и сертификат за владеене на английски. Подробности за кандидатстването можете да намерите на страницата на Университета в Болоня.

Краен срок: 2 юли 2012 г.

Допълнителна информация за програмата можете да намерите на страницата на Alma Graduate School

MA in Democracy studies

The Institute of Political Studies at the Catholic University of Lisbon (IEP-UCP) is set to launch an exciting new MA programme in Governance, Leadership and Democratic Studies this September.

The new one-year MA programme will aim to combine strong teaching with high-quality research, and serve as a permanent forum for scholars and practitioners working to promote democracy.

The programme will be run under an International Advisory Board, composed of distinguished scholars and leading figures in the promotion of democracy, including the Europaeum's own Secretary-General Dr. Paul Flather, to ensure its international quality. It is hoped to develop links between the new programme and Europaeum partners.

Students and others interested should contact the IEP-UCP Europaeum liaison.следующая страница >>