reforef.ru 1
znak i logo cir, za word


ПРЕГЛЕД АУТОБУСКИХ СТАНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

(са категоријама и бројем бодова)


Београд, 03. октобар 2011. године


 • Станице I категорије:
Р.б.

Назив аутобуске станице

Назив Привредног друштва које управља аутобуском станицом

Број бодоваБАС Београд

"Београдска аутобуска станица" а.д., Београд

991АС Нови Сад

АТП "Војводина" а.д., Нови Сад

934АС "Авала"

СП "Ласта" а.д., Београд

917  • Станице
   II категорије:
Р.б.

Назив аутобуске станице

Назив Привредног друштва које управља аутобуском станицом

Број бодоваМАС Нови Сад

ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад

714АС Чачак

"Аутопревоз" а.д., Чачак

702АС Ваљево

СП "Ласта" а.д., Београд

696АС Суботица

ЈП "Суботицатранс" , Суботица

683АС Ниш

"Нишекспрес" а.д., Ниш

683АС Зрењанин

"Филас" д.о.о., Шабац

680АС Шабац

"Филас" д.о.о., Шабац

677АС Крушевац

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

672АС Крагујевац

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

659АС УЖИЦЕ

Гага д.о.о., Чајетина

659АС Сомбор

"Севертранс" Сомбор а.д., Сомбор


653АС Врање

А.Д. "Јединство", Врање

645АС Пожаревац

А.Д."Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

636ЈП Градска аутобуска станица лексовац

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац

636  • Станице
   III категорије:
Р.б.

Назив аутобуске станице

Назив Привредног друштва које управља аутобуском станицом

Број бодоваАС Краљево

"Аутотранспорт" а.д., Краљево

519АС Параћин

"Еуро-лин", Параћин

496АС Панчево

ЈКП "Аутотранспорт Панчево", Панчево

496

АС Врњачка Бања


АТП "Морава" а.д., Врњачка Бања

496АС Лозница

А.Д. "Аутопревоз Лозница", Лозница

491АС Нови Пазар

ХК "Санџак-транс путнички саобраћај" а.д., Нови Пазар

487АС Јагодина

СП "Југопревоз", Јагодина

479АС Смедерево

СП "Ласта" а.д., Београд

478АС Врбас

ЈП "Врбас", Врбас

478АС Смедеревска Паланка

СП "Ласта" а.д., Београд

470АС Обреновац

СП "Ласта" а.д., Београд

470АС Горњи Милановац

"Аутопревоз Горњи Милановац" а.д., Г. Милановац

470

АС Рашка


ДСП "Југопревоз Рашка", Рашка

470АС Бачка Топола

„Generali transport company“, Нови Сад

465АС Сремска Митровица

„Generali transport company“, Нови Сад

465АС Србобран

ЈКП "Градитељ", Србобран

465АС Свилајнац

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

465АС Прокупље

"Нишекспрес", а.д., Ниш

465АС Ћуприја

Д.О.О. "Велмотранс транспорт", Ћуприја

461АС Младеновац

СП "Ласта" а.д., Београд

461АС Сента

Д.О.О. "Севертранс" , Сента

457

АС Пожега


"Либертас - Ивањица" д.о.о., Ивањица

457АС Кикинда

ЈП "Аутопревоз Кикинда", Кикинда

457АС Вршац

СТУП "Вршац", Вршац

457АС Мајданпек

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

454АС Лазаревац

СП "Ластра" д.о.о., Лазаревац

454АС Кучево

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

453АС Инђија

СП "Ласта" а.д., Београд

453АС Алексинац

"Нишекспрес", а.д., Ниш

453АС Неготин

"Дензор" д.о.о., Неготин

448


АС Крупањ


"Дуга" д.о.о, Петловача

448АС Кладово

"Топ турист" д.о.о., Кладово

448АС Ивањица

"Пегаз" а.д., Ивањица

448АС Зајечар

"Филас" д.о.о., Шабац

445АС Апатин

"Слодес" д.о.о., Апатин

444АС Стара Пазова

СП "Ласта" а.д., Београд

441АС Ковин

"Југопревоз - Ковин" а.д. Ковин

441АС ВЛАДИМИРЦИ

"Дуга" д.о.о, Петловача

441АС Лучани

"Аутопревоз" а.д., Чачак

440АС Лепосавић

ДСП "Југопрвоз Рашка" , Рашка

440
АС Пирот

"Пирбас" д.о.о., Пирот

437АС Блаце

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

435АС Љубовија

СП "Ластра" д.о.о., Лазаревац

432АС Варварин

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

432АС Топола

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

428АС Бајина Башта

"Ракета Аћимовић Бјеличић", д.о.о., Бајина Башта

427АС КОЦЕЉЕВА

„Еуротранстурс“, Коцељева

416АС Ћићевац

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

412АС Уб

АСП "Стрела - Уб" а.д. , Уб

400  • Станице IV категорије:
Р.б.

Назив аутобуске станице

Назив Привредног друштва које управља аутобуском станицом

Број бодоваАС Прокупље

СП "Ласта" а.д., Београд

316АС Трстеник

АТП "Морава" а.д., Врњачка Бања

316АС Ваљево

"Еуропа - бус" д.о.о., Ваљево

316АС Прибој

"Аутопревоз - Јанушевић", а.д., Прибој

316АС Велика Плана

"Југопревоз Велика Плана" а.д., Велика Плана

307АС Соко Бања

СП "Соко превоз" а.д., Соко Бања

302АС Рума

"Руматранс" а.д., Рума


302АС Владичин Хан

А.Д. "Јединство", Врање

299АС Велико Гадиште

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

299АС Баточина

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

299АС Лапово

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

299АС Бечеј

"Бечејпревоз" а.д., Бечеј

296АС Петровац на Млави

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

296АС Бујановац

"Нишекспрес" а.д., Ниш

294АС Жагубица

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

293


АС Мачванска Митровица


"Дуга" д.о.о, Петловача

293АС Кула

А.Д. "Кулатранс", Кула

292АС Чока

Д.О.О. "Севертранс" , Сента

290АС Голубац

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

290АС Куршумлија

"Нишекспрес" а.д., Ниш

289АС Опово

ЈКП "Младост", Опово

288АС Рача Крагујевачка

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

288АС Богатић

А.Д. "7. Јули", Шабац

288AС СЈЕНИЦА

Gany company д.о.о., Сјеница

288АС Брестовац

Д.П. "Југекспрес путнички саобраћај", Лесковац


285АС Ражањ

"Нишекспрес" а.д., Ниш

285АС Лајковац

СП "Ласта" а.д., Београд

281АС Бела Паланка

"Нишекспрес" а.д., Ниш

281АС Сврљиг

"Нишекспрес" а.д., Ниш

281АС Бојник

Д.П. "Југекспрес путнички саобраћај", Лесковац

278АС Рековац

АТП "Морава" а.д., Врњачка Бања

278АС Бабушница

"Нишекспрес" а.д., Ниш

278АС Мрчајевци

"Аутопревоз" а.д., Чачак

278АС Прешево

А.Д. "Јединство", Врање


270
 • Станице IV категорије за које привредна друштва нису поднела захтев за категоризацију:
Р.б.

Назив аутобуске станице

Назив Привредног друштва које управља аутобуском станицом

Број бодоваАС Бољевац

"Бор превоз" ЈП, Бор

270АС Деспотовац

"Грасвид" д.о.о., Деспотовац

270АС Бачки Петровац

"Дунавпревоз" а.д., Бачки Петровац

270АС Александровац

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

270АС Брус

"Југопревоз Крушевац" а.д., Крушевац

270АС Нова Варош

"Либертас - Ивањица" д.о.о., Ивањица

270

АС Љиг


"Мон-лена" д.о.о., Ваљево

270АС Тутин

"Реисен бус", Тутин

270АС Бач

"Саобраћај" а.д., Оџаци

270АС Оџаци

"Саобраћај" а.д., Оџаци

270АС Наталинци

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

270АС Страгари

А.Д. "Аутосаобраћај", Крагујевац

270АС доњи милановац

А.Д. "Веолиа транспорт - Литас", Пожаревац

270АС Трговиште

А.Д. "Јединство", Врање

270АС Шид

А.Д. "Шидекспрес",. Шид

270АС Ада

АТП "Војводина" а.д., Нови Сад


270АС Ириг

АТП "Војводина" а.д., Нови Сад

270АС Бела Црква

ЈАКП "Бела Црква", Бела Црква

270АС Сечањ

ЈКП "Сечањ", Сечањ

270АС Алибунар

ЈКП "2. Октобар", Вршац

270АС Пландиште

ЈКП "2. Октобар", Вршац

270АС Барајево

СП "Ласта" а.д., Београд

270АС Мионица

СП "Ласта" а.д., Београд

270АС Сопот

СП "Ласта" а.д., Београд

270АС БУЈАНОВАЦ

А.Д. "Јединство", Врање

270Београд, 03.10.2011. године