reforef.ru 1 ... 25 26 27 28

Зміст

ЧАСТИНА 1 3

ТРИБУТИ 3

ЧАСТИНА 2 80

ІГРИ 80

ЧАСТИНА 3 142

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 142


Найкращим романом і досі залишаються «Голодні ігри» — зворушлива, яскрава й чудово написана антиутопія про телевізійні реаліті-шоу. Завдяки незабутній героїні ця книжка полонить і дівчат, і хлопців.

«Таймс»

> У СВІТІ ПРОДАНО ПОНАД ДВА МІЛЬЙОНИ КНИЖОК <

>ПЕРЕКЛАДЕНО НА 27 МОВ <


УДК 821.111-312.9

ББК 84.7 США

К 60

Коллінз С.

К 60 Голодні ігри: Роман / Сюзанна Коллінз; Пер. з англ. У.Григораш. — К.: КМ Publishing, 2010. — 384 с.
На руїнах континенту, колись відомого як Північна Америка, блискучий Капітолій об’єднав дванадцять округів у країну Панем. Щоб тримати підлеглих у покорі, Капітолій вигадав жорстоке реаліті-шоу — Голодні ігри, в яких щороку хлопець і дівчина з кожного округу змушені битися на смерть. Під час святкування Жнив шістнадцятирічна Катніс Евердін і її друг Гейл беруть участь у жеребкуванні — це приречення всіх дітей Панему від дванадцяти до вісімнадцяти років. Кілька років поспіль їм щастило — жереб падав на інших, та чи буде прихильною до них доля і на ці Жнива? Ба гірше: а що як зараз невблаганна рука Капітолія роз’єднає Катніс і Гейла назавжди?
Літературно-художнє видання
КОЛЛІНЗ Сюзанна
ГОЛОДНІ ІГРИ

Роман

Відповідальний редактор Н. Тисовська

Коректор Т. Журіна

Комп’ютерна верстка І. Мартиновської
Імпринт «KM Publishing» належить ТОВ «Видавництво «Країна Мрій»

04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, тел./факс: +380 44 502 25 73

ел. пошта: info@kmbooks.com.ua

www.kmbooks.com.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників, розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2077 від 27.01.2005

Ексклюзивний дистрибутор — TOB «РДЦ «Ексмо-Україна»

04050, м. Київ, пр-т Московський, 9-Б, оф. 6-101

тел.: +380 44 495 79 80, факс: +380 44 495 79 81

ел. пошта: sale.ukr@eksmo.com.ua
Регіональне представництво — ТОВ «Ексмо-Захід»

79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2; тел./факс: +380 32 245 00 19

ел. пошта: office@eksmo.lviv.ua
Підписано до друку 7.04.2010. Формат 84x108/32.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Умов. друк. арк. 20,16. Обл.-вид. арк. 13,44. Гарнітура «Шкільна». Наклад 3000 прим. Замовлення
Віддруковано з наданого оригінал-макету в друкарні «Видавництво «Фенікс»,

03680, м. Київ, вул. Шутова 13-Б Свідоцтві суб’єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000
Карколомний роман «Голодні ігри» збурює, приголомшує, тримає в напрузі. Я просто не міг відірватися.

Стівен Кінг
Книжка та поглинула мене, що я не втрималася й продовжувала читати її за обідом, ховаючи під столом. Кілька ночей поспіль я жила цією історією, адже навіть закінчивши читати, ночами я без сну лежала в ліжку й прокручувала в голові… Роман «Голодні ігри» просто неймовірний.

Стефені МаєрНа руїнах континенту, колись відомого як Північна Америка, блискучий Капітолій об’єднав дванадцять округів у країну Панем. Щоб тримати підлеглих у покорі, Капітолій вигадав жорстоке реаліті-шоу — Голодні ігри, в яких щороку хлопець і дівчина з кожного округу змушені битися на смерть. Під час святкування Жнив шістнадцятирічна Катніс Евердін і її друг Гейл беруть участь у жеребкуванні — це приречення всіх дітей Панему від дванадцяти до вісімнадцяти років. Кілька років поспіль їм щастило — жереб падав на інших, та чи буде прихильною до них доля і на ці Жнива? Ба гірше: а що як зараз невблаганна рука Капітолія роз’єднає Катніс і Гейла назавжди?<< предыдущая страница