reforef.ru 1 ... 2 3 4 5

Бастама


Күшею


Өршу2 тапсырма.

Өспе жасушаларының атипиясы бойынша «мылқау» құрылымды толтырыңыз

Морфологиялық атипия
Биохимиялық атипия
Физикалық-химиялық атипия
Антигендік атипия
Функциялық атипия

3.

Сөзжұмбақты толтырыңыз

Тігінен:

1. Эпителий тінінің қатерлі өспесі.

2. Қатерлі өспеге тән өсу сипаттамасы

3. Май тіндерінің қатерлі өспесі.

4. Дәнекер тіндерінің қатерлі өспесі.

5. Қалыпты жасушаны өспелік жасушаға айналдыратын ген.

6. Көп оралымды хошиісті көмірсутектерге жататын

канцероген.

7. Өспенің өсу барысында қатерлілігінің күшеюі.


8. Түрін өзгерткен жасушалардың өсіп-өнуі болатын канцерогенез сатысы.

9. Белсенді емес онкоген, өсу және жасушаның нақтылану гені.

10. Басқа тіндерге тән антигендердің түзілуімен сипатталатын өспе

жасушаларының антигендік атипиясы.

11. Өспелер пайда болуының вирустық – гендік теорияның авторы.

12. Өспе жасушаларындағы анаэробтық гликолиздің белсенділенуінің

нәтижесін ашққан ғалым.

13 Өспелер пайда болуын туындататын патогендік жайт.

14. Өспе пайда болуында химиялық канцерогендердің маңызын тәжірибе

Жүзінде дәлелдеген жапондық ғалым.

Көлденеңінен:

15. Жасуша бөлінуін тежейтін ген

16.Канцерогендердің әсерін күшейтіп , бірақ өзі өспені туындатпайтын агент

17.Қалыпты жасушаның өспе жасушасына айналуымен сипатталатын,

канцерогенездің бірінші сатысы

18.Протоонкогендердің санының көбеюі

19.Бұлшықеттер тіндерінің қатерсіз өспесі.

20. Қатерсіз өспенің өсу сипаттамасы.

21.Тері өспелелерінің туындауын күйенің әсерімен байланыстырған ағылшын

хирургі.

22.Эмбриондық антигеннің пайда болуымен сипатталатын өспе жасушаларының

антигендік атипиясы.

23.Өспелердің пайда болуында вирустардың маңызын тәжірибеде дәлелдеген

ғалым.

24.Қатерлі өспелер кезінде дамитын жүдеу және жалпы әлсіздену синдромы.

25.Өспелер этиологиясында химиялық канцерогендердің маңызын тәжірибеде

дәлелдеген жапондық ғалым.

26. Өспе жасушаларының қалыпты жасушалардан айырмашылығы.

27.Хромосома бөлшегінің жоғалуы.

28.Көп оралымды хош иісті көмірсутегінің тобына жататын канцероген.

29. Жоғалуы, қатерлі өспелерге тән анаплазияға әкелетін, үрдіс

30.Өспені алып тастағаннан кейін қайтадан пайда болуы.

31.Метаболизмдік айналудан кейін ғана, қалыпты жасушаның өспеге айналуын


туындатуға қабілетті жайт.

32.Өспе жасушаларын тасымалдау салдарынан дамыған, кейінгі өспе түйіні.

1
2

153
17


164


185
196209


7
8

21


10
22
23


11


1225

24
13

26

27
14


28

29

3131


32Таратылатын материал: тақырыптың мультимедиялық көрсетілімі
ӘДЕБИЕТТЕР:

Негізгі


  1. Ә.Нұрмұхамбетұлы. Патофизиология. – Алматы; РПО «Кітап», 2007. – Б. 357 - 385


<< предыдущая страница   следующая страница >>