reforef.ru 1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА


НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
за темою

«
Санепідрежим для ЦРБ»
Надходження до ДОНМВ за
2000-2011 рр.

Список складено зав.відділом бібліографії та краєзнавства ДОНМБ Корнійчук Т.І.

До уваги читачів: всі вказані у бібліографічному списку видання можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки за адресою:

м.
Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 8.

Також Ви маєте можливість скористатися новою послугою нашої бібліотеки -Віртуальною Довідковою Службою, надіславши запит на підбір літератури за темою за адресою DONMB@ua.fm. Детальніше про умови користування ВДС можна дізнатися на сайті ДОНМБ medlib.dp. gov.ua.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.ua

Санепідрежим для ЦРБ
616.31

В12


Вагнер, Владимир Давыдович.

Санитарно-эпидемиологический режим в стоматологии / В.Д. Вагнер. - М. : Медиа Сфера ; Нижний Новгород : НГМА, 2001. - 64 с. - (Библиотека практического врача)


Экземпляры: всего:2 - ХР(2)
614

В 42


Визначення чутливості/ стійкості мікрооргпнізмів до дезінфікуючих засобів : методические рекомендации / сост.: Н. С. Морозова, А. В. Дехтярь, Г. І. Карманова і інш. - К. : Знання України, 2008. - 12 с

Экземпляры: всего:1 - ХР.(1)
616.9

И74


Инфекционные заболевания:лечение и профилактика : Настольная книга руководителя лечебно-профилактического учреждения. - М. : Джангар, 2000. - 600 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


Акимкин В.Г.

Взаимодействие врача-эпидемиолога и врача-бактериолога в профилактике внутрибольничных инфекций / В.Г. Акимкин, Ю.Г. Тихонов // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2006. - N1. - С.42-44. - Библиогр.: с.44 . - Библиогр.: с.44


Акимкин В.Г.

Служба госпитальных эпидемиологов: итоги и перспективы развития / В.Г. Акимкин // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2007. - N2. - С.27


Бідний В.Г.

Які ліки обов'язково мають бути наявні в ЛПЗ на період епідемії грипу та ГРВІ? / В. Г. Бідний // Укр. мед. часопис. - 2010. - N 6. - С.30
Бодрова Н.Г.

Влияние эндовидеохирургических операций на уровень гнойно-септических инфекций в хирургическом отделении / Н.Г. Бодрова, Г.В. Ющенко // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2007. - N3. - С.25


Брусина Е.Б.

Общие закономерности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций / Е.Б. Брусина, И.П. Рычагов // Эпидемиология и инфекц. болезни. - 2008. - N6. - С.9-11


Брусина Е.Б.

Профилактика внутрибольничных гнойно-септических инфекций в хирургических стационарах: новый взгляд на старую проблему / Е.Б. Брусина, И.П. Рычагов // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2006. - N1. - С.18-21. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 21. - Библиогр.: с. 21


Брусина Е.Б.

Эпидемиологическое значение внутрибольничных инфекций в хирургии и роль различных источников инфекции / Е.Б. Брусина, И.П. Рычагов // Главная медицинская сестра. - 2007. - N12. - С.97-102. - Библиогр.: с.101-102 . - Библиогр.: с.101-102


Внутрибольничные инфекции в многопрофильной детской больнице: превалентность, структура, факторы риска / О. В. Самодова [и др.] // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. - 2010. - N 3. - С.18-22. - Библиогр.: с. 22. - Библиогр.: с. 22
Гончаренко В.И.

Эпиднадзор за внутрибольничными инфекциями в лечебно-профилактических учреждениях г.Краматорска / В.И. Гончаренко, Л.В. Хомякова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.75-76.


Груздева О.А.

Проблемы обращения с медицинскими отходами в лечебных учреждениях / О. А. Груздева // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2009. - N 4. - С.63-65


Загородній В.В.

Епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями - досвід роботи Черкаської міської СЕС / В.В. Загородній, О.В. Савенко // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N3. - С.50-51.


Захарова Ю.А.

Стандартное эпидемиологическое определение внутрибольничного штамма (эковара) лечебно-профилактического учреждения / Ю.А. Захарова, И.В. Фельдблюм // Эпидемиология и инфекц. болезни. - 2008. - N6. - С.19-23


Зуева Л.П.

Эпидемиологическая диагностика - основа системы профилактики внутрибольничных инфекций / Л.П. Зуева // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2007. - N1. - С.12


Карпова С.

Качество процессов в современной больнице / С. Карпова // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 11. - С.46. - [Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений: тез. докл. VIII науч.-практ. конф., г. Москва, 7-8 апреля 2010 г.]Ковалева Е.П.

Актуальные проблемы эпидемиологии внутрибольничных инфекций / Е.П. Ковалева // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2008. - N1. - С.6-9


Ковалева Е.П.

Защита медицинского персонала от внутрибольничного инфицирования / Е.П. Ковалева // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2007. - N1. - С.9


Ковалева Е.П.

Принципы борьбы с внутрибольничными инфекциями и их профилактики в родовспомогательных учреждениях / Е. П. Ковалева, А. И. Заргарьянц // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. - 2010. - N 2. - С.46-50


Кудряшева И.А.

Клинико-иммунологические особенности течения внебольничной пневмонии на фоне скрытых герпес-вирусных инфекций / И.А. Кудряшева, Х.М. Галимзянов, О.С. Полунина // Эпидемиология и инфекц. болезни. - 2008. - N5. - С.54-57


Куракин Э.С.

Основные факторы риска инфицирования и заболевания нозокомиальным сальмонеллезом в стационаре хирургического профиля / Э.С. Куракин // Эпидемиология и инфекц. болезни. - 2008. - N4. - С.38-42


Куракин Э.С.

Перспективы совершенствования системы эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями на основании современных представлений об особенностях формирования госпитальных штаммов / Э.С. Куракин, В.Г. Акимкин // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2007. - N4. - С.23


Михеева И.В.

Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинских работников при проведении инъекций и обращение с острыми медицинскими отходами / И. В. Михеева, А. А. Мельникова, В. Г. Акимкин // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2009. - N 2. - С.16-20. - Библиогр.: с.20. - Библиогр.: с.20


Опыт работы специалистов дезстанции г. Днепропетровска по организации мероприятий по доведению ЛПУ до требований санитарных норм / О.А. Гужва, Л.Э. Бирюкова, Г.К. Дымнова и др // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.67-68.


Организация системы профилактики септических осложнений у больных отделений реанимации и интенсивной терапии хирургического профиля / В.Г. Акимкин, Н.А. Карпун , Г.М. Климова и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2008. - N2. - С.11-16


Організація,проведення епідеміологічного нагляду та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров`я. - 2007. - N6. - С.29

Основи інфекційного контролю. Акушерські служби і пологові будинки // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 7. - С.42-43


Основи інфекційного контролю. Навчання і практична підготовка медичного персоналу в системі організації інфекційного контролю // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 12. - С.61-64


Основи інфекційного контролю: практичне керівництво // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.63-70


Основи інфекційного контролю: практичне керівництво // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 9. - С.60-65.


Основи інфекційного контролю: практичне керівництво // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 6. - С.53-54


Особенности эпидемиологии и эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями на современном этапе / Н.А Семина, Е.П. Ковалева, В.Г. Акимкин, С.В. Сидоренко // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2006. - N4. - С.22-26. - Библиогр.: с. 25-26. - Библиогр.: с. 25-26

Оценка результативности и эффективности системы профилактики внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах, опирающейся на микробиологический мониторинг новорожденных и семейно-ориентированные технологии ведения родов / А.С. Корначев, Н.А Семина, В.В. Грибоедова, Н.С. Брынза // Эпидемиология и инфекц. болезни. - 2008. - N6. - С.23-27


Петренко Т.Е.

Эпидемический процесс внутрибольничных инфекций и особенности эпидемиологического надзора / Т.Е. Петренко, Т.И. Тонкошкур // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.74-75.


Рыженко С.А.

К вопросу об усовершенствовании системы управления качеством работы специалистов эпидемиологического профиля / С.А. Рыженко, Е.Н. Курилов, Л.А. Гриценко // Профілактична медицина. - 2008. - N1. - С.71-73


Салманов А.Г.

Оптимізація епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями / А.Г. Салманов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини : Всеукраїнський науково-медичний журнал. - 2008. - N1. - С.3-8.


Сергевнин В.И.

Внутрибольничные инфекции и направления микробиологического мониторинга / В.И. Сергевнин, Н.И. Маркович // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2008. - N2. - С.25-28

Сколько О.И.

Об использовании метода исследования контаминации дезрастворов при осуществлении госсанэпиднадзора в лечебно-профилактических учреждениях Луганской области / О.И. Сколько, Н.В. Пономарева, Н.В. Качур // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.65-66.


Сомова Т.

Санепіднагляд у дитячих закладах: цифри і факти / Т. Сомова // СЕС. Профілакт. медицина. - 2010. - N 1. - С.20-25


Фельдблюм И.В.

Внутрибольничные инфекции: вопросы терминологии и современной классификации / И. В. Фельдблюм, Ю. А. Захарова // Эпидемиология. Вакцинопрофилактика. - 2009. - N 1. - С.19-24. - Библиогр.: с. 24. - Библиогр.: с. 24


Эпидемиологическая оценка результатов санитарно-бактериологических исследований медицинских отходов акушерского и хирургического стационаров / В. И. Сергевнин [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни : Науч.-практ. журн. - 2009. - N 6. - С.15-21


Эпидемиология и профилактика ВБИ в крупнейшем ЛПУ Ставрополья // Сестринское дело. - 2007. - N8. - С.40-43