reforef.ru 1
Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2007 жылғы «19» желтоқсандағы

№ 469 бұйрығымен бекітілген
«Жеке кәсіпкерлерді тіркеу» мемлекеттік

қызмет көрсетудің стандарты

  

1. Жалпы ережелер

 

 1. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу – бұл салық органының жеке кәсіпкер ретінде есепке қою, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру және Куәлік дубликатын беру, сонымен қатар жеке кәсіпкер қызметін уақытша тоқтату және жеке кәсіпкер есебінен алу бойынша салық органының қызметі.

Салық төлеушінің қалауы бойынша жеке кәсіпкер ретінде тіркеу келесі түрде жүргізілуі мүмкін:

жеке кәсіпкерлік;

ортақ кәсіпкерлік.

Жеке кәсіпкерлік оның жеке меншігіне жататын, сонымен қатар мүлікті қолдануға және (немесе) өкім беруге құқық беретін мүлік базасында өздігінен бір физикалық тұлғамен жүзеге асырылады.

Ортақ кәсіпкерлік оның жеке меншігіне жататын, сонымен қатар мүлікті қолдануға және (немесе) өкім беруге құқық беретін мүлік базасында кәсіпкерлік қызметті физикалық тұлғалар тобымен жүзеге асырылуы.

Ортақ кәсіпкерлік формасы болып табылады:

жұбайылардың жалпы ортақ меншігі базасында жүзеге асатын жұбайылар кәсіпкерлігі;

жалпы ортақ крестьян (фермерлік) шаруашылық немесе мүлікті меншіктеуге жалпы ортақ кәсіпкерлік базасында жүзеге асатын жанұялық кәсіпкерлік;

жеке кәсіпкерлік жалпы үлестік меншік базасында жүзеге асатын жай серіктестік.

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы Куәлікті ауыстыру бойынша қызмет салық төлеушінің аты (тегі, аты, әкесінің аты) өзгерген жағдайда ұсынылады, Куәлік дубликатын беру бойынша қызметті Куәлікті бүлдірген немесе жоғалтқан кезде көрсетіледі.

Қызметтің уақытша тоқтатылуы – қызметін қайта жандандыуына дейін келешек салық кезеңдеріне салық есептіліктің ұсынбауы үшін негіздеме болып табылатын белгілі бір уақытқа дейін тапсырылған өтінішіне сәйкес жеке кәсіпкердің қызметін тоқтатылуы.


 1. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу бойынша қызмет кей жерлерінде автоматтандырылған.

 2. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу бойынша қызмет Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңының 6 тарауы және Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (Салық Кодексі) 68 және 401 баптары негізінде ұсынылады.

 3. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу бойынша қызмет Қазақстан Республикасының салық органдарымен көрсетіледі.

 4. Жеке кәсіпкерлерді тіркеу бойынша қызметтің аяқтау (нәтижесі) формасы болып табылады:

  1. жеке кәсіпкерлерді тіркеу және жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру кезінде – жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін алу. Куәлік формасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу үшін алым ставкаларын, жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы» 2001 жылғы 6 желтоқсанындағ № 1586 қаулысымен бекітілген. Ортақ кәсіпкер формасында жеке кәсіпкер ретінде тіркеу кезінде Куәлікке салық органы басшысымен мөрленген ортақ кәсіпкерлік мүшелері тізбесі қоса беріледі, сонымен қатар ортақ кәсіпкерлік мүшелерінің салық төлеушінің тіркеу нөмірінен (СТН) ерекшеленетін жаңа СТН беріледі;

  2. жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің дубликатын алған кезде – Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің дубликаты;

  3. есептен алып тастаған кезде – жеке кәсіпкерді есептен алып тастау;

  4. жеке кәсіпкер қызметін уақытша тоқтатқан кезде:

қызметті уақытша тоқтату туралы салық органының шешімі;

қызметті уақытша тоқтату кезінде бас тарту туралы салық органының шешімі.

 1. Жеке кәсіпкерлерді тіркеуді оларды тіркеу үшін белгіленген жағдайларға тәуелсіз өз қалауы бойынша Қазақстан Республикасы салық төлеушісі ретінде тіркеуден өткен физикалық тұлғалар өтуі мүмкін. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеуді физикалық тұлғалар міндетті түрде өтуі қажет:


тұрақты негізде жалдамалы қызметкерлердің еңбегін қолданушы;

Қазақстан Республикасы заңымен физикалық тұлғалар үшін белгіленген жиынтықты жылдық табыс (ЖЖТ) көлемін салық көлемінен асатын көлемде Қазақстан Республикасы салық заңнамасына сәйкес есептелген жеке кәсіпкерден алатын жиынтықтық жылдық табыс.

Жиынтықтық жылдық табысының салық салынбайтын көлемі Қазақстан Республикасының әрбір есептік жылға республикалық бюджетті бекіту туралы заңымен бекітілетін минималды айлық жалақысының (МАЖ) 12-мөлшердік көлеміне сәйкес.

Уақытша тоқтату бойынша қызмет:

 1. крестьян (фермалық) шаруашылық және қызметтің жеке түрлері үшін арнайы салық режимін қолданудан басқа жеке кәсіпкерлер;

 2. жеке нотариустар;

 3. адвокаттарға көрсетіледі.

 1. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде уақыт бойынша шектеу мерзімдері:

1) тұтынушымен қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы Куәлікті және Куәлік дубликатын алған кезде – 1 жұмыс күні;

есептен алып тастау кезінде:

жеке кәсіпкерлікті тоқтату туралы шешімді өздігінен қаблдаған кезде оның арызы негізінде Мемлекеттік регистрден осындай кәсіпкерді шығарған сәттен бастап;

есептен күштеп шығарған кезде – сот шешімінің заңды күшіне енгеннен бастап;

қызметті уақытша тоқтатқан кезде – 5 жұмыс күні;


2) қажетті құжаттарды тапсыру кезінде кезекте күтудің максималды кететін уақыт – 20 минут;

3) құжаттарды алу кезінде күтуге максималды кететін уақыт – 20 минут.


 1. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу бойынша қызметі салық органымен Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларда мемлекеттік пошлинаны төлеуден басқа кезде ақысыз жүзеге асырылады.

Мемлекеттік тіркеу үшін жиын алынады:

 1. жеке кәсіпкер ретінде тіркеу кезінде жиын соммасы жиынды алу күніне 4-еселік айлық есепті көрсеткіш (АЕК) құрайды;

 2. жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы Куәлік дубликатын алған кезде жиын соммасы жиын ставкасынан 25% құрайды.

Құжаттарды тіркеуге бергенге немесе Куәлік дубликатын алуға арызды бергенге дейін жиын төленеді.

Жиынды төлеу банк бөлімшелерінде, «Казпочта» АҚ және төлемді қабылдауды жүзеге асыратын басқа ұйымдарда жүзеге асырлады.

Тіркеу үшін алынбайды:

крестьян (фермерлік) шаруашылық;

I, II және III топ мүгедектері;

Қазақстан Республикасы азаматтығын алғанға дейінгі заңды тұлғаның құрылуынсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысатын репатрианттар (оралмандар).

9. Қазақстан Республикасы салық төлеушісін тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсету стандарты орналасқан:
 1. мына мекен-жай бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінің web-порталы «Салық қызметі сапасы» бөлімінде: www.salyk.kz;


 2. салық органдары ақпараттарын қабылдау және өңдеу орталықтарының ақпараттық қабырғаларында;

 3. салық органдары ақпараттарын қабылдау және өңдеу орталықтарында салық төлеушілерге тарату үшін жеке материалдар үшін белгіленген сөрелерде, жәшіктерде, үстелдерде.

 1. Жұмыс тәртібі: жексенбімен сенбіден басқа күндері 09.00 ден 18.00 сағатқа дейін түскі үзіліссіз. Қызмет түріне алдын ала жазылу қажет емес. Жедел қызмет көрсету тәртібі қарастырылмаған.

 2. Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталығында желдету, жылу жабдықтары, күту орындары, құжаттарды толтыруға арналған столдар, керексіз қағаздар, шимайжазбаларды жинауға арналған арнайы қондырғылар, анықтамалық, кеңес беру қызметі үшін анықтамалық «терезелер» және тағы басқа жағдайлар.2. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

 

12. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеуден өту үшін келесі құжаттар ұсынылады:

 1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік табыстар министрінің «Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу жөніндегі куәлік алуға өтініш нысанын бекіту туралы» 2002 жылғы 21 наурызындағы № 379 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1820 болып тіркелген) бекітілген форма бойынша жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы Куәлікті алуға арыз;

 2. 3х4 сурет (2 данада);

 3. Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеуге жиын соммасын бюджетке төлегенін растайтын құжат (жиынды төлеу туралы квитанция);

 4. крестьян (фермерлік) шаруашылығы ретінде жеке кәсіпкерлікті (Қазақстан Республикасының резиденті) (002.00 нысаны) жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу туралы арыз – ортақ кәсіпкерлік формасында жеке кәсіпкер ретінде тіркеуден өткен кезде.

Ортақ кәсіпкерлікті тіркеуге құжаттар үшінші тұлғалар мен мемлекеттік органдар қатынасына қызығушылығын ұсынатын өкілетті тұлғамен беріледі.


Көрсетілген құжаттар салық комитетінің Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталығына ұсынылады:

физикалық тұлғаның тұратын жері бойынша - жеке кәсіпкер формасында жеке кәсіпкер ретінде тіркеу кезінде;

өкілетті тұлғаның тұратын жері бойынша – ортақ кәсіпкер формасында жеке кәсіпкер ретінде тіркеу кезінде.

Куәлікті ауыстыру үшін «мәліметтерді өзгерту кезінде» жолында белгісі бар және дұрыс мәліметтерді көрсетумен Куәлікті алуға арыз, 3х4 сурет (2 данада), сонымен қатар алдында берілген Куәлікті (Куәлік дубликатын) ұсыну қажет.

Куәлік дубликатын алу үшін беру қажет:

еркін формада арыз;

3х4 сурет (2 данада);

Куәліктің бүлінген бланкісі – Куәлік бүлінген жағдайда.

Қызметтің уақытша тоқтауы үшін қажет:


 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының «Жеке кәсіпкердің, жеке нотариустың, адвокаттың қызметін уақытша тоқтата тұру туралы өтініш нысанын бекіту туралы» 2006 жылғы 29 желтоқсанындағы № 666 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4538 болып тіркелген) бекітілген форма бойынша қызметті уақытша тоқтатуға арызды салық органына тіркеу орны бойынша беру. Арыз 12 айдан аспайтын кез-келген күнтізбелік кезеңде ұсынылады;

 2. Салық кезеңінің басынан қызмет тоқталған күнге дейін құрылатын салық есептілігін ұсыну.


Жеке кәсіпкер ретінде есептен шығару келесі жағдайларда жүзеге асады:

Жеке кәсіпкерлік:

 1. жеке кәсіпкердің өзімен қабылдаған шешім негізінде еркін тәртіпте қызметті тоқтатқан кезде;

 2. міндеттеп қызметті тоқтатқан кезде;

 3. жеке кәсіпкер қабілетсіз болып саналған кезде;

 4. қайтыс болған туралы жариялаған немесе қайтыс болған кезде.

Ортақ кәсіпкерлік:

 1. барлық қатысушылармен бірге қабыланған шешім негізінде еркін тәртіпте қызметтің тоқтауы кезінде;

 2. міндеттеп қызметті тоқтатқан кезде;

 3. қайтыс болған туралы жариялаған немесе қайтыс болған кезде немесе жеке кәсіпкер жалғыз қалса немесе ортақ кәсіпкерліктің біреуі де қалмаған жағдайда;

 4. некені бұзғанда мүлікті бөлу кезінде.

Міндеттеп жеке кәсіпкерліктің қызметі келесі жағдайларда сот шешімімен тоқтатылады:

 1. оны банкрот деп танылғанда;

 2. түзетілмейтін сипаттағы Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылығын тіркеу кезінде жіберумен байланысқан жеке кәсіпкердің әрекетсіз тіркеуін мойындау;

 3. Қазақстан Республикасы заңнамасының қатаң бұзушылығымен және күнтізбелік жыл ішінде бірнеше рет қызметті жүзеге асыру.

Жеке кәсіпкерліктің тоқтауы туралы шешім қабылдаған кезде қажет:

 1. салық органына қабылданған шешім туралы жазбаша хабарлау – шешім қабылданған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде;

 2. кәсіпкерлік қызметі тоқтаған күніне дейін салық кезеңінің басталуымен құрылған таралған салық есептілігін ұсыну;

 3. кәсіпкерлік қызметтің таралу салық есептікпен байланысты салық тексеруді жүргізу туралы арызды ұсыну.

Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен алып тастау үшін қажетті құжаттарды ұсыну қажет:


  1. крестьян (фермерлік) шаруашылық, физикалық тұлға, соның ішінде жеке кәсіпкерлік қызметті, адвокаттық қызметті, жеке нотариалды қызметті Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс министрінің м.а. «Қазақстан Республикасының салық төлеушілердің мемлекеттік тіркеу және тіркеу есебінің Ережесін бекіту туралы» 22.02.2002 жылғы № 279 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1826 болып тіркелген) бекітілген 007.00 нысаны бойынша жүзеге асырушы салық төлеуші есебінен алып тастауға арыз;

  2. жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті (Куәлік дубликаты);

  3. ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлігі (Куәлігі дубликаты), егер жеке кәсіпкер ретінде тіркелсе;

 1. Салыстыру актісін алуға арыз.

Салық органына берілетін арыз салық төлеушімен қол қойылады және салық төлеушінің мөрімен мөрленеді (бар болған кезде). Салық төлеуші – физикалық тұлға болмаған кезде немесе қабілетсіз болған кезде арыз оның өкілетімен қол қойылады және мөрленеді.

13. Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы Куәлікті алуға арыз бланкісін ақысыз түрде Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталығында алуға болады. 002.00 және 007.00 нысаны бойынша арыз бланкісін қағазда inis.taxkz.kz сайтынан шығаруға болады («Нормативті құжаттар» бөлімі, «Салық төлеушіні тіркеу» бөлімшесі) немесе типографиялық ұйымдарда, салық органдары мекемелерінде осыған арнайы арналған жерлерден алуға болады.

14. Жеке кәсіпкер ретінде салық төлеушісін тіркеу процедурасынан өту үшін, салық органдарының Ақпарат қабылдау және өңдеу орталықтарындағы тиісті «терезеге (-лерге)» келіп өткізу қажет.

15. Барлық құжаттарды өткізуді растау құжаттары келесі:
 1. салық төлеушілерде қалатын арыздың екінші данасында салық органы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, код және қабылдау күні қойылған салық төлеушілерді тіркеуге арызды қабылдау, тіркеу мәліметтерін өзгерту туралы және есептен шығару туралы салық органы қызметкерімен белгі;


 2. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу Ережесін, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы» № 1-ОЛ нысанды статистикалық есепті және оның құрылуы бойынша Нұсқаулықты бекіту туралы» 2007 жылғы 30 мамырындағы № 20 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4699 болып тіркелген) бекітілген физикалық және заңды тұлғаның қарау Ережелерінің № 3 қосымшасымен белгіленген форма бойынша талон беру (бұдан әрі - талон).

16. Қазақстан Республикасы жеке кәсіпкер ретінде салық төлеушісінің куәлігін, Қазақстан Республикасы жеке кәсіпкер ретінде салық төлеушісінің куәлігі дубликатын Сіз салық органдары Ақпараттар қабылдау және өңдеу орталықтарының тиісті «терезеден (-лерінен)» ала аласыз.

17. Қазақстан Республикасы жеке кәсіпкер ретінде салық төлеушісін тіркеу бойынша қызмет көрсетуді тоқтатуға немесе бас тартуға негіздеме құжаттардың толық пакетін бермеуі болып табылады.

Қызметті уақытша тоқтатудан бас тарту туралы хабарлама келесі жағдайда бағытталады:

 1. салық қарызының болуы;

 2. кәсіпкерлік қызметі тоқтаған күніне дейін салық кезеңінің басталуымен құрылған таралған салық есептілігін ұсынбау.


3. Жұмыс қағидаттары

 

18. Салық қызметі органдары жұмыста төмендегідей қағидаттарды басшылық етеді:

 1. жеке кәсіпкер ретінде тіркеу процедурасы туралы толық ақпарат беру;

 2. қызмет көрсету кезінде салық төлеуші құқықтарының сақталуын қадағалау;

 3. салық есептілік формалары бланкілерін төлеуден басқа жеке кәсіпкер ретінде тіркеу бойынша ақысыз қызмет көрсету;
 4. салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтары қызметкерлері тарапынан жылы қарым-қатынас жасау;


 5. салық төлеушінің ұсынған ақпараттардың құпиялылығын сақтау және қорғалу.


4. Жұмыс нәтижелері

 

19. Салық салумен байланысты объектілері мен салық салу объектілерін тіркеу бойынша мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері тұтынушылармен осы стандарттың қосымшасына сәйкес сапа көрсеткіштерімен және қол жеткізушілігімен өлшенеді.

20. Мемлекеттік қызмет көрсетуші мемлекеттік органның, мекеменің немесе басқа субъектілердің жұмысы бағаланатын мемлекеттік қызмет көрсетудің сапа көрсеткіштері және қол жеткізушілігінің толық мағынасы жыл сайын арнайы құрылған жұмыс топтарымен бекітіледі.

 

5. Шағымдану тәртібі

 

21. Салық органы қызметкерінің іс-әрекетін (әрекетсіздігін) шағымдау тәртібі туралы ақпаратты алуға болады:

 1. салық органдарының Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарындағы ақпараттық қабырғаларынан;

 2. www.salyk.kz сайтында (Ақпараттық материалдар бөлімі/Жаңалықтар).

22. Салық органдары Ақпарат қабылдау және өңдеу орталықтары қызметкерлерінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдар таңдау арқылы мына жолдармен жіберілуі мүмкін:

 1. тіркеу есебі бойынша салық органдарының Ақпарат қабылдау және өңдеу орталықтарының басшыларына тікелей, тіркеу есебі бойынша салық органдарының басшыларына немесе жоғарғы салық органдарының басшыларына жүгініс ету;

 2. салық органдары Ақпарат қабылдау және өңдеу орталығында орналасқан қызмет көрсету сапасы бойынша салық төлеушілердің арнайы пікірлері бланкісі немесе келу карточкасын толтыру, толтырылған бланкіні шағымдар мен ұсыныстардың арнайы жәшігіне салу;
 3. тіркеу есебі бойынша салық органдарының «сенім» телефонына, жоғарғы салық органдарының «сенім» телефонына немесе Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінің 8(7172) 717963 «сенім» телефонына хабарласу. Республика салық органдарының «сенім» телефондар нөмірлері Бұйрықтың № 1 қосымшасында келтірілген;


 4. мына мекен жай бойынша электрондық шағым кітабына: call-e-tax@mgd.kz;

 5. тіркеу есебі бойынша салық органдарының, жоғарғы салық органдарының Ақпарат қабылдау және өңдеу орталығында немесе Қазақстан Республикасы Каржы министрлігі Салық комитетінде орналасқан шағымдар мен ұсыныстар жәшігі арқылы;

 6. жоғарғы салық органының кеңсесіне почта байланысы арқылы немесе барып хабарласуға болады. Облыстар, Алматы және Астана қаласы бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумағындағы салық органдары кеңселерінің почта байланысы Бұйрықтың № 2 қосымшасында келтірілген;

 7. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Астана қаласы бойынша Салық комитетінің кеңсесіне, мекен-жайы: Астана қ, Победа даңғ, 11.

23. Салық органы қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздіктері) шағым қабылдау ретінде қағаз тасымалдаушысында ұсынылған шағымды қабылдау кезінде берілетін талон болады. Талонда шағымды қабылдаған даманың аты жөні, күні және уақыты көрсетіледі.

Шағымды қарастыру барысы және қарастыру нәтижесі туралы:

егер шағым өзі келу тәртібімен қағаз тасығышта ұсынылған болса – шағымды қабылдаған адамнан;

егер шағым электрондық шағым кітабына ұсынылған болса – электрондық хат жолдау арқылы білуге болады.

Салық органы қызметкерлерінің заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздіктері) шағым Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген мерзімінде қарастырылады.
6. Байланыс ақпараты
24. Байланыс туралы ақпараттар:

 1. Ақпарат қабылдау және өңдеу орталықтары басшыларының байланыс ақпараттары – Бұйрықтың № 3 қосымшасында келтірілген;

 2. салық органдары басшыларының байланыс ақпараттары – Бұйрықтың № 4 қосымшасында келтірілген.

25. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің web-порталында келесі мекен-жайда: www.salyk.kz салық төлеуші ала алады:


 1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті туралы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетімен жүргізілетін шаралар, сонымен қатар республиканың барлық салық органдарының мекен-жайлары мен телефондары туралы ақпаратты;

 2. нормативтік құқылық актілерді және салық салу мәселелері бойынша түсіндірме сипаттағы хаттарды қарастыра;

 3. салық салудың әр түрлі мәселелерін және Қазақстан республикасы Салық комитеті ақпараттық жүйелерін талқылау бойынша форумға, сонымен қатар салық төлеушілерді сұрауға қатыса.