reforef.ru 1
Тема: Модель ефективного спілкування „Я – повідомлення”

Якщо звернути увагу на зміст та побудову наших буденних звичних нам висловлювань, то всі наші речення, які містять займенники, можна розділити на дві великі групи: «Ти-повідомлення» і «Я-повідомлення». Що це таке?

«Ти-повідомлення» – це спосіб повідомлення кому-небудь інформації про нього самого, його поведінку, рисах характеру и таке інше, при якому складається враження вашої правоти і неправоти іншої людини. Вони висловлюють відмінність вашої точки зору від точки зору тієї людини, з якою ви спілкуєтесь. Спосіб, у який зазвичай висловлюють «Ти-повідомлення», легко може визвати роздратування, або захисну реакцію у людини, до якої вони звернені. Її може роздратувати те, що співрозмовник вважає себе правим настільки, що може собі дозволити «Ти-повідомлення». Часто в цьому випадку може вникнути конфлікт, котрий пов’язаний не стільки з якоюсь проблемою, скільки з відношенням до неї людини, що допускає «Ти-повідомлення».

«Я-повідомлення» – спосіб повідомлення кому-небудь інформації про ваших особистих потребах, почуттях або оцінках, без образи або засудження того, до кого звернено повідомлення. При такій формі звернення до співрозмовника, ви говорите про те, що ви хочете, що вам необхідно або що ви думаєте, а не про те, що слід робити або говорити іншій людині. Ви відстоюєте свої інтереси, при цьому не здійснюєте тиск на іншу людину. Таким чином, інший не засуджується, не атакується і не звинувачується. Він не буде себе почувати притиснутим до стіни, у нього не буде необхідності захищатися і, тому, не виникне конфлікт. За допомогою «Я-повідомлення» обговорюється вчинок людини, а не її особистісні якості.

«Я-повідомлення» просто починаються з займенника «Я» і висловлюють особисті почуття або реакцію. Наприклад, в ситуації, коли дома не прибрана кімната, можна сказати: «Я незадоволений тим, що кімната не прибрана. Що можна зробити, щоб її прибрати?».

Модель побудови «Я-повідомлення»:

1) фраза починається з нейтрального незвинувачувального опису поведінки іншої людини, яка вас не задовольняє;

2) потім подається опис ваших раціональних та емоційних реакцій на цю поведінку (опис почуттів, які пов’язані з даною ситуацією або поведінкою);

3) поясніть, чому ця поведінка не влаштовує вас, чому вона вам заважає, або просто вкажіть, як вона на вас відбивається;

4) дуже ввічливо в неагресивних виразах опишіть, сформулюйте своє прохання або побажання щодо очікуваного результату, використовуючи такі обороти, як «мені б хотілось», «я б хотів(ла)», «я був(ла) би вам вдячний».

Таким чином, модель «Я-повідомлення» виглядає таким чином:

Коли я бачу… (незвинувачувальний опис поведінки, вчинку іншої людини), я відчуваю… (ваші відчуття або емоції у зв’язку з цією поведінкою), тому що… (чому ця поведінка складає для вас проблему або як вона діє на вас), та я хотів(ла) би…, я був(ла) би вам вдячний… (опис вашого бажання).