reforef.ru 1

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний технічний університет

Кафедра АТ

Пояснювальна записка

до курсової роботи з курсу

« Теорія масового обслуговування »
Виконав:

ст. гр. ТКС-07

Перевірив:

Лозинська В.М.

Донецьк – 2009